skip to Main Content

คอร์สและวันที่เปิดสอน

Personal Makeup

สำหรับแต่งหน้าตัวเอง เรียน 1 วัน

เดือนกันยายน 2561

วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน

เดือนตุลาคม 2561

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม

วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม

More Details

Professional Makeup

แต่งหน้าแบบมืออาชีพ เรียน 5 วัน

เดือนตุลาคม 2561

15-19 ตุลาคม

13-14-20-21-22 ตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน 2561

29-30-31 ตุลาคม 1-2 พฤศจิกายน

19-23 พฤศจิกายน

17-18-23-24-25 พฤศจิกายน

เดือนธันวาคม 2561

10-14 ธันวาคม

21-25 ธันวาคม

More Details

Advanced Beauty

เรียน 7 วัน

5,6,7,8,9,12,13 พฤศจิกายน 2561

More Details

Airbrush Makeup

เรียน 5 วัน

27 พฤษจิกายน – 1 ธันวาคม

More Details

X