skip to Main Content

Professional Makeup

10,000฿

เหมาะสมกับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างแต่งหน้าไม่มีพื้นฐาน ครูจอย ครูโรส ก็สามารถสอนให้ท่านเก่งได้ ทำมาหากินได้ในสายอาชีพนี้แน่นอน จากประสบการณ์ ไปเรียนแต่งหน้ามาจาก Hollywood การแต่งหน้ามากว่า 10 ปี และการปั้นช่างแต่งหน้า หลักพันคน

พร้อมทั้งสอนรวมไปถึงการทำงาน การวางตัว มีให้ศึกษาดูงาน และมาฝึกงานที่ Sisters makeup studio พร้อมทั้งออกไป ช่วยสอนแต่งหน้าแบบ Work shop นอกสถานที่ให้กับองค์กรต่างๆ

ราคาเต็ม 29,000 บาท

มัดจำคอร์ส 10,000 บาท