แนะนำครูผู้สอน

กนกพร เขมะสิงคิ ( ครูจอย )

ผลงาน

 •  Founder และ CEO สถาบันสอนแต่งหน้า Sister Makeup Academy
 • เจ้าของ Fan page Sister Makeup ที่มีคนติดตามกว่า 248,000 คน และเจ้าของ Website Sister Makeup
 •  สอนนักเรียนแต่งหน้าตัวเองมากว่า 10,000 คน และปั้นช่างแต่งหน้ามากว่า 1,000 คน เช่น น้องแพรพาเพลิน , คุณฟลุ๊ค กะล่อน , คุณเอิ๊ก Beauty Blogger , คุณแมลงเมี่ยง , โค้ชวีณา ทองแถม , คุณอาร์ Are Makeup ฯลฯ
 •  ประสบการณ์ สอนแต่งหน้ามา 8 ปี และเป็นช่างแต่งหน้ามา กว่า 10 ปี
 •  วิทยากรสอนแต่งหน้าให้กับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และเครื่องสำอางแบรนด์ดัง อาธิเช่น Burberry Cosmetic , Shishedo Cosmeticฯลฯ
 •  เป็นช่างแต่งหน้า ให้ Chanel Collection ปี 2014 , นางแบบของนิตยสาร Cosmopolitan
 •  แต่งหน้าให้โฆษณารถ Tesla ที่อเมริกา ออกอากาศเมื่อ 2018 https://youtu.be/laW8rtUEMyc
 • หนึ่งในทีมช่างแต่งหน้า Hollywood Fasion week 2018
 •  นำทีมนักเรียนแต่งหน้ามิสแกรนด์สมุทรสาคร , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , สิงห์บุรี
 • นำทีมนักเรียนแต่งหน้านางสาวไทยปี 2019

การศึกษา

จบหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นสูง จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสอนแต่งหน้าระดับโลกที่ Hollywood โรงเรียน Cinema Makeup School ระดับ Master Program หลักสูตรมีดังนี้

 • Beauty Makeup
 • Advanced Beauty Makeup
 • Airbrush Makeup
 • Advanced beauty Makeup
 • Creature Maquette Sculpture
 • Character Makeup
 • Prosthetic Makeup
 • Special Effect Makeup
 • Special Effect boot camp

รสสุคนธ์ เขมะสิงคิ ( ครูโรส )

ผลงาน

 •  Founder และ CEO สถาบันสอนแต่งหน้า Sister Makeup Academy เจ้าของ Fan page Sister Makeup ที่มีคนติดตามกว่า 245,000 คน และเจ้าของ Website Sister Makeup
 • เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายการประกวดแต่งหน้า Imat 2019 ที่ Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับ ทุนเรียน แต่งหน้ากับ ครู Leonard Engelman ช่างแต่งหน้าจากเรื่อง Diary Princess , Beverly Hills
 • สอนนักเรียนแต่งหน้าตัวเองมากว่า 10,000 คน และปั้นช่างแต่งหน้ามากว่า 1,000 คน เช่น น้องแพรพาเพลิน , คุณฟลุ๊ค กะล่อน , คุณเอิ๊ก Beauty Blogger , คุณแมลงเมี่ยง , โค้ชวีณา ทองแถม , คุณอาร์ Are Makeup ฯลฯ
 • ประสบการณ์ สอนแต่งหน้ามา 8 ปี และเป็นช่างแต่งหน้ามา กว่า 10 ปี
 • วิทยากรสอนแต่งหน้าให้กับเครื่องสำอางแบรนด์ดัง อาธิเช่น Burberry Cosmetic , Shishedo ฯลฯ
 • เป็นช่างแต่งหน้า ให้ Chanel Collection ปี 2014 , นางแบบของนิตยสาร Cosmopolitan
 • นำทีมนักเรียนแต่งหน้ามิสแกรนด์สมุทรสาคร , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , สิงห์บุรี
 • นำทีมนักเรียนแต่งหน้านางสาวไทยปี 2019

การศึกษา

จบหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นสูง จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสอนแต่งหน้าระดับโลกที่ Hollywood โรงเรียน Cinema Makeup School ระดับ Master Program หลักสูตรมีดังนี้

 • Beauty Makeup
 • Airbrush Makeup
 • Advanced Airbrush Makeup
 • Creature Maquette Sculpture
 • Character Makeup
 • Prosthetic Makeup
 • Special Effect Makeup

MR. Jong In Yun ( ครูโอปป้ายูน )

ผลงาน

 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดแต่งหน้า ทำผม แฟนซี รายการ Hairs World Plus 2019
 • Youtube Chanel “ Oppa Makeup ”
 • วิทยากรสอนแต่งหน้าให้กับเครื่องสำอางแบรนด์ดัง อาธิเช่น Burberry Cosmetic , Shishedo ฯลฯ
 • หนึ่งในทีมช่างแต่งหน้ามิสแกรนด์สมุทรสาคร , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , สิงห์บุรี
 • หนึ่งในทีมช่างแต่งหน้านางสาวไทยปี 2019

การศึกษา

จบหลักสูตรการแต่งหน้าขั้นสูง จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสอนแต่งหน้าระดับโลกที่ Hollywood โรงเรียน Cinema Makeup School ระดับ Master Program หลักสูตรมีดังนี้

 • Airbrush Makeup
 • Advanced Airbrush Makeup
 • Character Makeup
 • Prosthetic Makeup
 • Special Effect Makeup

จบหลักสูตรเรียนแต่งหน้า จากสถาบัน Sister Makeup

 • Beauty Makeup
 • Advanced beauty Makeup

ลันปภัสร์ ธนศรีธราพัชร์ (โบโบ้)

ผลงาน

 • แต่งหน้าโดยเทคนิค Airbrush Makeup เพื่อถ่ายหนังสั้นส่งงาน Film Festival
 • รับแต่งหน้าเจ้าสาว ,ออกงานทั่วไป,ถ่ายแบบ, ถ่ายหนังสั้น ..และอีกมากมาย
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแข่งขันแต่งหน้าทำผมแฟนซีระดับประเทศในเวที HairWorld run funfest 2019
 • แต่งหน้าผู้เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจังหวัดนครสวรรค์ 2019 และจังหวัดระยอง2019
 • แต่งหน้าผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ในหลายๆ จังหวัด ตั้งแต่ปี 2018 – ปัจจุบัน
 • แต่งหน้า Special Effects และ Airbrush เพื่อโชว์ในงาน PMAT 2019
 • แต่ง Special Effect Zombies เพื่อถ่ายโปรโมทออนไลน์งานของ Thailand Comic Con 2020

การศึกษา

จบหลักสูตรการแต่งหน้า จากสถาบันสอนแต่งหน้า Sister Makeup Academy หลักสูตรมีดังนี้

 • Self Makeup
 • Advanced Self Makeup
 • Professional makeup
 • Fancy makeup
 • Advance beauty makeup
 • Special effects การทำแผล
 • Special effects การทำหัวโล้น
 • Airbrush makeup
 • Advance airbrush makeup
 • Zombies class

ดารารัตน์ ประกิ่ง (แพร์รี่)

ผลงาน

 • แต่งหน้าโดยเทคนิค Airbrush Makeup เพื่อถ่ายหนังสั้นส่งงาน Film Festival
 • แต่งหน้า special effect เพื่อถ่ายทำโฆษณา
 • รับแต่งหน้าเจ้าสาว ,ออกงานทั่วไป,ถ่ายแบบ, ถ่ายหนังสั้น ..และอีกมากมาย
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันแต่งหน้าทำผมแฟนซีระดับประเทศในเวที HairWorld run funfest 2019
 • แต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวดTop super model Thailand ปี 2019 และปี 2020
 • แต่ง Special Effect Zombies เพื่อถ่ายโปรโมทออนไลน์งานของ Thailand Comic Con 2020
 • แต่งหน้าผู้เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจังหวัดนครสวรรค์ 2019 และจังหวัดระยอง2019 -แต่งหน้าผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ในหลายๆ จังหวัด ตั้งแต่ปี 2018 – ปัจจุบัน
 • แต่งหน้า Special Effects และ Airbrush เพื่อโชว์ในงาน PMAT 2019
 • เปิดสอนเกล้าผม ทำผมเจ้าสาวขั้นพื้นฐาน

การศึกษา

จบหลักสูตรการแต่งหน้า จากสถาบันสอนแต่งหน้า Sister Makeup Academy หลักสูตรมีดังนี้

 • Professional makeup
 • Fancy makeup
 • Advance beauty makeup
 • Special effects การทำแผล
 • Special effects การทำหัวโล้น
 • Airbrush makeup
 • Advance airbrush makeup
 • Zombies class
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial